;
Вівторок, 19 червня 2018, 15:07
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Реєстрація користувача

Зареєструватися

Популярні

Ніжинського мера підозрюють у корупції

На засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, голова комісії Олег Щербак зачитав подання адресоване на його ім’я прокуратурою Чернігівської області Ніжинською місцевою прокуратурою та підписане її керівником Юрієм Лабадіним. Текст подання висвітлював наступне:

«Ніжинською місцевою прокуратурою як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції відповідно до положень статті 1 Закону України «Про запобіганні  корупції» здійснюється систематичний аналіз стану законності у сфері запобігання корупції і метою недопущення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин.

За результатами моніторингу публічно доступної інформації виявлено факт порушення вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діях міського голови м. Ніжина Лінника А.В.

Встановлено, що 13.01.2015 між Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради в особі міського голови Лінника А.В. і ТОВ «Браво Трейд» в особі директора  Костирко О.С. був укладений договір надання послуг № БП-1 на здійснення технічного обслуговування та ремонту офісної та комп’ютерної техніки. В подальшому 27.04.2015. 19.06.2015. 18.09.2015. 24.09.2015. 13.11 2015. 02.12.2015, 21.12.2015 укладались додаткові угоди до вказаного договору  в частині збільшення суми договору. Загальна сума договору за  2015 рік склала  16 083,8 три.

Аналогічний договір укладено 01.02.2016 між Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради в особі міського голови Лінника А.В. і ТОВ «Браво Трейд» в особі директора Божка М. П. в подальшому 24.05.2016,  05.07.20І6, 15.08.20 16, 23.12.2016 укладались додаткові угоди до вказаного договору в частині  збільшення суми договору. Загальна сума договору за 2016 рік склала 20 971,6 грн. Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України кошти в сумі 26 971.6 грн. перераховано Виконавчим комітетом Ніжинської міської ради на рахунки ТОВ «Браво Трейд»

Згідно витягу з Єдикого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 02.03.2014 Лінник А.В. являвся єдиним засновником та керівником ТОВ «Браво Трейд» . Станом на 03.03.2014  засновником товариства зазначено Божка М. П., керівником – Костирко О.С. Станом на 15.07.2015 засновником та керівником товариства зазначено Божка М.П.

Між Лінником А. В. і Костирко О.С. (Лінник О.С.) 16.07.2015 зареєстровано шлюб.

Згідно відомостей Ніжинської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області Лінник О.С. являється головним бухгалтером ТОВ «Браво Трейд».

Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України також установлено, що 22.12.2016 на рахунок ТОВ «Браво Трейд» перераховано 62 З00 грн; згідно договору від  21.12.2016 «за персональні комп’ютери. 27.12.2016 – 15 710 гри. згідно договору від 21.12.2016 за принтер, 31 350 грн. згідно  договору від 22.12.2016 за програмну продукцію.

Таким чином, протягом тільки 2016 року Виконавчим комітетом Ніжинської міської рили, який за посадою очолює міський голова Лінник А.В., на рахунки ТОВ «Браво Трейд», засновником та керівником якого до 03. 03 2014 являвся Ліпник А.В., з 03.03.2014 до 15.07.2015 керівником була Костирко (Лінник) О.С., яка з 16.07.2015 є дружиною Ліпника А.В., та яка працює головним бухгалтером товариства перераховано за надані товари і послуги н понад 136 000 грн. бюджетних коштів.

ВІДПОВІДНО ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Перебування Лінник О.С. на посаді головного бухгалтера ТОВ «Браво Тейд», отримання нею заробітної плати від товариства, у тому числі преміальних виплат за результатами прибуткової діяльності господарського товариства, може впливати на об’єктивність та неупередженість при прийнятті Лінником А.В. як міським головою, головою Виконавчого комітету Ніжинської міської ради, рішень при укладанні договорів з даним товариством, визначення сум договорів, контролю за повнотою та своєчасністю їх виконання.

Таким чином у діяльності Лінника А.В. як голови виконавчого комітету, міського голови наявний потенційний конфлікт інтересів при укладанні договорів  з ТОВ «Браво Трейд», здійснені перерахування бюджетних коштів на їх виконання.

Частиною І статті 65 Закону передбачено, що за вчинення корупційних або пов’язаних  з корупцією  правопорушень особи, зазначені в частині 1 статті цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, зобов’язані вживані заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочою дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів Національне агентство з питань запобігання корупції або колегіальний орган, під час виконання обов’язків у якому виник конфлікт інтересів.

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевою самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Не зважаючи на вищезазначені обставини, Лінник А.В. не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції або колегіальний орган, під час виконання обов’язків у якому виник конфлікт інтересів, про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до ч. З ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, відповідно до п. 2 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Україні № 950 від 13.06.2000, рішення щодо проведення службовою розслідування приймається вищими посадовими особами України, Першим віце-прем’єр-міністром України, керівником органу державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова с головною посадовою особою терн тріольної громади відповідно міста. Міський голова обирається відповідною територіальною громади на основі загального, рівного, прямого  виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої  повноваження на постійній основі. Міський голова очолює виконавчий комітет відповідної міської ради, головує на її засіданнях.

Вказане унеможливлює  призначення міським головою проведення службового розслідування щодо невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», допущене ним же.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попередньою розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Частиною 6 статті 42 вказаною закону передбачено, що при здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова с підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед відповідною  радою.

З огляду на викладене, керуючись частиною 3 статті 65 Закону України «ІІро запобігання корупції», ст.. 12, 42, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прокуратура вимагає від комісії:

1. Розглянути вказане подання на засіданні постійної комісії.

2. З метою встановлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» міським толовою Лінником А.В., перевірки законності укладання догорів між виконавчим комітетом  міської ради в особі міського голови Ліпника А.В. та ТОВ «Браво Трейд» договорів. повноти їх виконання, ініціювати перед сесією міської ради проведення службового розслідування.

3. Вжити заходи щодо усунення вказаних у поданні порушень і недопущення їх у майбутньому.

4. Про результатні розгляду та вжиті заходи невідкладно повідомити  Ніжинську місцеву прокуратуру.»

Комісія з питань законності розпочала свою роботу у цьому напрямку і вже на наступному засіданні, яке відбудеться 17 лютого буде розглядатись та обговорюватись більш детально. Подання за проханням голови комісії Олега Щербака було вручено кожній фракції для детального вивчення.

www.nezhatin.com.ua


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Гість Сашко 2017-02-14 15:34:37

Почали мочити Кодолу. З початку помічника Євтушенка а тепер Лінника.

Гість Микола 2017-02-14 15:47:31

Кодола наехал на сбушную фирму ВостокБудМонтаж по лицею16 , а те нашли ничего лучшего как в отместку отыграться на директоре департамента ЖКХ ЧОДА Евтушенко и мера Нежин Линныка.

Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Ніжинці обурені свавіллям перевізників

Мешканці Ніжина обурені тим, що довго не можуть дочекатися маршруток. Більшості пасажирів доводиться добиратися додому або пішки, або ж витрачати чималі гроші на таксі. Дехто з містян висловлює...

«Єдина родина Чернігівщини» побувала у Ніжині

Минулої суботи, 26 травня, Ніжин гостинно зустрічав родини українських героїв, загиблих на Донбасі. Таку зустріч вже вкотре ініціювала ГО «Єдина родина Чернігівщини», яка...

Проезд в Нежине - 4,5 гривны. Пока...

Нежинская власть решила не повышать стоимость проезда в городском транспорте, по крайней мере до тех пор, пока при участии независимых экспертов не будет рассчитана одна из важнейших составляющих...

У Ніжині пограбували церкву

Поліцейські Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області викрили 38-річного грабіжника, який відкрито заволодів електричним кабелем з території місцевої церкви. Зранку 21 травня до...

Перший в Ніжині сучасний міні-стадіон запрацює після облаштування прилеглої території

В Ніжині тривають роботи з облаштування території навколо нещодавно збудованого поряд з міськім стадіоном сучасного міні-футбольного поля розмірами 42×22 метри зі штучним покриттям та...